Tıbbi Birimler

ACİL SERVİS

Bölüm Hakkında

Hastanemize müracaat eden acil durumdaki hastaların tıbbi müdahalesi zamanında ve eksiksiz olarak yapılır.

Sağlık ekiplerimiz sağlık durumu kritik düzeyde olan hastalar ile yaralanma vakaları, travmalar veya daha basit sağlık sorunları olan hastalara müdahale etme konusunda gerekli tıbbi bilgi ve teknik donanıma sahiptirler.

Acil servislerimize başvuran hastalar, hekimler ve sağlık personelleri tarafından tıbbi durumlarının önceliklerine göre triyaj sistemi ile sıralanır ve tıbbi tedavileri bu sıralamaya göre yapılır.

Birimin etkin çalışmasını sağlayan görüntüleme, laboratuvar ve diğer destek bölümler 24 saat hizmet vermekte olup, her birim kendi alanında uzmanlaşmış tıbbi kadro ile kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Acil servis ünitesinde tüm dahili ve cerrahi acil vakalar karşılanmakta ve ilk müdahaleleri yapılmaktadır. Acil servis uzmanımız, eğer gerekiyorsa ileri tetkik veya nöbetçi branş hekimi konsültasyonuyla gerekli tüm organizasyonu yapacaktır.

Tedavi alanları

 • İlkyardım

 • Solunum sistemi ve suni solunum (Dolaşım sistemi ve kalp masajı)

 • Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR)

 • Kanama ve kanamaların kontrol altına alınması

 • Şok

 • Travmalar

 • Yaralanmalar

 • Kırık-Çıkık-Burkulma

 • Zehirlenmeler

 • Bağırsak enfeksiyonları ve gastrik aciller

 • Ateşli hastalıklar
Bölüm Detayları Doktorlarımız İlgili Haberler

Randevu talebim için aranmak istiyorum