Gözde Hastanesi Malatya / Sıtmapınarı

 

Gözde Hastanesi Malatya / Sıtmapınarı

Özel Gözde Hastanesi Malatya/Sıtmapınarı’nda hem şehir içi hem de şehirlerarası ulaşım yollarına yakın mesafede yer alan ve rahat ulaşım olanağı sağlayan bir konumda yer almaktadır.

5022 metrekare alan üzerine kurulmuş olan Özel Gözde Hastanesi 16 ayrı branşta ayaktan ve yatarak teşhis ve tedavi hizmeti vermektedir.

Hastanemizde birçok cerrahi operasyonun yapılabildiği ameliyathanelerin yanı sıra erişkin, yenidoğan ve koroner yoğun bakım üniteleri ile acil servis gözlem ünitelerinde de kesintisiz sağlık hizmeti verilmektedir.

Radyoloji ünitesinde yapılan çekimler hızla değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

Klinik laboratuvar ulusal standartlar çerçevesinde tüm kliniklere ve hastalara hizmet vermektedir. Laboratuvar sonuçlarına web sitesi üzerinden kontrollü erişim sağlanmakta, böylece hasta hastaneye gelmeden test sonuçlarına güvenli bir şekilde ulaşabilmektedir.

Hasta odaları, hasta ve yakınlarının güvenliği ve konforu düşünülerek tasarlanmıştır. Hasta odalarında bulunan hemşire çağrı sistemi ile acil durumlarda hızlı müdahale edilebilirken kumandalı hasta yatakları hastanın uygun pozisyonda istirahati için yatakların hemen yanında yer almaktadır. Yine hastane içinde yer alan kablosuz internet sistemi ile kesintisiz internet hizmeti verilmektedir.

Acil doğumlar için 24 saat hizmet veren doğumhane ile kalp damar hastalıkları, ritim bozuklukları, konjenital kalp hastalıkları ve romatizmal kalp kapak hastalıklarının teşhis ve tedavisinde, koroner anjiyografi, kalp kateterizasyonu, elektrofizyolojik çalışma (EPS) ve ablasyon işlemlerinin yapıldığı Dijital Anjiyografi Ünitesi de yer alıyor. Her türlü kardiyolojik girişimin yapıldığı anjiyografi ünitesinde, koroner, periferik, ve karotis anjiyografi yapılmaktadır. Ayrıca hasta için büyük kolaylık sağlayan "El Bileğinden (Radial) Anjiyografi" işlemi de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümümüzde; kas, eklem, kemik ve omurga hastalıkları, felç, yumuşak doku hastalıkları, sinir yaralanmaları, engellilik durumu gibi her yaşta insanı etkileyen, fonksiyon ve işgücü kaybına neden olan hastalıklara etkin tedavi uygulamak amacıyla hizmet vermekteyiz.

 Estetik ve Plastik Cerrahi gibi sanat ve bilimin ince bir harmanı olan estetik; son yıllarda cerrahi bilimsel temellerin ve teknolojinin gelişmesi ile daha güvenli ve daha konforlu hale gelmiştir. Hastanemizde tüm estetik operasyonlar başarıyla yapılmaktadır.

 Acil biriminde, multidisipliner tanı ve tedavi yaklaşımı ile hizmet verilmektedir.

Çocuk ve yetişkin hastaların göz hastalıklarının tanı ve tedavisinin yanı sıra, kontak lens, gözlük ve Vitrektomi Cerrahi uygulamaları da güncel teknolojik olanaklar kullanılarak yapılmaktadır.

Gözde Malatya Hastanesi tüm branşlarda Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmaya giderek, 'Herkes İçin Sağlık' misyonu rehberliğinde SGK güvencesiyle hizmet vermektedir. SGK ile anlaşmanın yanı sıra özel sağlık sigortaları, tamamlayıcı sağlık sigortası ve anlaşmalı kurumlarla da işbirliğine gidilen Gözde Hastanesi bölgenin yanı sıra Avrupa ülkelerinden de gelecek hastalara hizmet sunulması hedeflenmektedir

Özel Gözde Hastanesi özel sigorta şirketleri ve SGK (Emekli sandığı, Bağ-Kur, SSK) ile tüm branşlarda anlaşmalıdır.

Tanı Üniteleri

Kardiyoloji Laboratuvarı

 • EKG
 • Efor Testi
 • Ekokardiyografi
 • Holter Monitörizasyon
 • Koroner Anjiyografi Laboratuvarı
 • Transtelefonik Ritm Takibi

Klinik Laboratuvar

 • Hematoloji
 • Mikrobiyoloji
 • Seroloji

Radyoloji

 • Manyetik Rezonans (MR)
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • Mammografi
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü
 • Direkt Röntgen
 • Renkli Doppler Ultrason
 • Ultrasonografi

 Üroloji 

 • Üroflowmetri
 • Taş Kırma

Endoskopi Laboratuvarı

 • Gastroskopi
 • Kolonoskopi
 • Rektoskopi
 • Fleksible Sigmoidoskopi

Kulak Burun Boğaz

 • Odyometri

Dahiliye

 • Solunum fonksiyon testi

GÖZDE HASTANESİ

İnönü Cad. Niyazi Mah. No:145. MALATYA 

TELEFON

0422 323 23 23
Randevu talebim için aranmak istiyorum