Tıbbi Birimler

GENEL CERRAHİ

Bölüm Hakkında

Genel Cerrahi bölümü, komplike ameliyatlar da dahil olmak üzere tüm cerrahi operasyonlara cevap vermeyi amaçlayan bir birimdir. Hastalar gerek tetkik ve tanı sürecinde, gerekse tedavi sürecinde doktor tarafından ayrıntılı olarak bilgilendirilmektedir. Ameliyat sonrası izlemler standardize edilmiştir ve hastalar erken veya geç postoperatif dönemde her an rahatlıkla doktora ulaşarak ayrıntılı bilgi alabilmektedirler. Laparoskopik veya açık cerrahide kullanılan ve güncel teknolojik imkanlar sağlayan her türlü cihaz hastanemizde mevcuttur ve genel cerrahi ameliyatlarımızda rutin olarak kullanılmaktadır. 

Genel Cerrahi birimimizde sedasyon anestezi altında mide ve kalınbağırsak hastalıklarının tanı ve tedavisinde uygulanan Özefagogastroduodenoskopi, Rektosigmoideskopi, Kolonoskopi işlemleri randevulu olarak yapılmaktadır.

Tedavi alanları 

Endoskopi Laboratuvarı

 • Mide balon uygulaması

 • Gastroskopi

 • Kolonoskopi

 • Rektoskopi

Gastrointestinal Sistem (Sindirim Sistemi) Hastalıkları 

 • Obezite Cerrahi

 • Mide hastalıkları (Özefagogastroduodenoskopi )

 • İnce bağırsak hastalıkları

 • Kolon (kalın bağırsak) ve rektum hastalıkları (Rektosigmoideskopi, Kolonoskopi)

 • Anal bölge (makat) hastalıkları (hemoroid (masur), anal fissür (çatlak), perianal abse ve fistul, pilonidal sinüs (kıl dönmesi))

Hepatopankreatobiliyer Sistem (Karaciğer ve Safra yolları) Hastalıkları

 • Karaciğer ve Dalak Hastalıkları

 • Safra kesesi ve Safra yolları Hastalıkları

Endokrin Sistem Hastalıkları

 • Tiroid hastalıkları

 • Paratiroid hastalıkları

Meme Hastalıkları

 • Memenin fibrokistik hastalığı, meme fibroadenom hastalıkları

 • Meme tümörleri ve cerrahisi (meme biyopsisi, segmental mastektomi (meme koruyucu ameliyat) mastektomi aksiller (koltukaltı) diseksiyon)

Karın Duvarı Fıtıkları

 • Umblikal herni (göbek fıtığı)

 • İnsizyonel herni (karın fıtığı)

 • İnguinal herni (kasık fıtığı)
Bölüm Detayları Doktorlarımız İlgili Haberler İlgili Hastalıklar

Randevu talebim için aranmak istiyorum