Tıbbi Birimler

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Bölüm Hakkında

Göğüs hastalıkları akciğerler ve solunum sistemini oluşturan diğer yapılara ait hastalıklarla ilgilenen uzmanlık alanıdır. Solunum sistemimizi oluşturan akciğerler, akciğer zarı (plevra), nefes yolları (alt solunum yolları ya da bronşlar) yanında; mediasten, diyafragma ile göğüs kafesini oluşturan kemikler ve kasların hastalıkları göğüs hastalıkları uzmanlık dalının ilgi alanında yer alır.

 Solunum sistemi içinde yer alan akciğerler vücudumuzun en önemli hayati organlarından birisidir. Göğüs hastalıkları sonucu oluşan solunum yetmezliği ve soluk alıp vermenin durması sonucu hayat sonlanabilir ya da diğer bir ifade ile ölüm gerçekleşir. Bu nedenle solunum sistemi hastalıkları arasında ölümle sonlanabilen ciddi ve hayati önemi olan hastalıklar da yer alır.

 Solunum sistemini oluşturan organ, doku ve yapıların çok çeşitli hastalıkları ve fonksiyon bozuklukları mevcuttur. Gerek çocukluk döneminde gerekse erişkinlerde göğüs hastalıkları en sık rastlanan hastalıklardandır ve hekimlere başvuru nedenleri arasında ilk sıralarda yer alır.

Solunum Sistemi Hastalıklarının Belirtileri

 Solunum sistemi hastalıklarının çok çeşitli belirtileri mevcut olmakla birlikte öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı, hırıltılı solunum, kan tükürme, sırt ağrısı, göğüs ağrısı başlıca ve en sık rastlanan belirtilerdendir.

Sık Görülen Solunum Sistemi Hastalıkları 

Göğüs hastalıkları uzmanlık dalının ilgilendiği solunum sistemi hastalıkları çok sayıda ve oldukça çeşitlidir.

Hastanemiz Göğüs Hastalıkları polikliniği ve yataklı servisi bünyesinde; tedavi alanları içerisinde;

 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH),
 • Bronş astımı
 • Bronşitler
 • Akciğer kanseri
  Tüberküloz
 • Pnömoni ve diğer solunum yolları infeksiyonları
 • Bronşiektazi
 • Plevra (akciğer zarı) hastalıkları
  Allerjik ve çevresel akciğer hastalıkları
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • Sarkoidoz ve diğer sistemlerle ilişkili akciğer hastalıkları
 • Pulmoner Emboli (akciğer embolisi)
 • Akciğerin damarsal hastalıkları
 • Akciğerin kistik hastalıkları
 • Akciğer ödemi ve kalp ile ilişkili akciğer hastalıkları
 • Solunum yetmezliği
 • Solunum fonksiyon testleri, solunum fizyoterapisi
 • Uyku apnesi ve Uykuda solunum bozuklukları
 • Sigara bağımlılığı ve sigara bıraktırma yöntemleri ve tedavisi sayılabilir.

Ayrıca yoğun bakım ünitesinde, solunum yetmezliği olan hastalara BİPAP cihazları ile noninvaziv mekanik ventilasyon desteği sağlanarak tedavileri yapılabilmektedir.

Evde sürekli/ uzun süreli oksijen tedavisi, noninvaziv mekanik ventilasyon desteği için şartlar sağlanabilmektedir

 Bunların yanında sarkoidoz gibi diğer bazı seyrek rastlanan çeşitli akciğer hastalıkları ile diyafragma, mediasten ve göğüs kafesi hastalıkları da göğüs hastalıkları uzmanlık dalının ilgi alanı içinde yer alır.

Göğüs hastalıkları uzmanlık dalı ayrıca kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği, romatizmal hastalıklar gibi sık rastlanan bazı iç hastalıkları ve kalp hastalıklarının akciğerleri etkilemesi sonucu oluşan akciğer bozuklukları ile de ilgilenir.


 

 




Bölüm Detayları Doktorlarımız İlgili Haberler İlgili Hastalıklar

Randevu talebim için aranmak istiyorum