Doktorlar

Uzm. Dr. Binnur Erdalkıran Tuncalı


Uzm. Dr. Binnur Erdalkıran Tuncalı

Anestezi ve Reanimasyon
  İlgili Videolar

ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI 

Kişisel Bilgiler

Medeni Durumu: Evli ve 1 kız çocuğu var

Yabancı Dil: İngilizce

Mesleki Eğitimi

İlkokul: 1980-1985 Gazi Osman Paşa İlkokulu -İzmir

Ortaokul: 1985-1987 Vedide Baha Pars Ortaokulu -İzmir

Lise: 1987-1990 Karataş Lisesi -İzmir

Üniversite: 1991-1997 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi-İzmir

Uzmanlık: 1998-2003 Dokuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

Mesleki Deneyimleri

1998-2006 Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi

2006-2011 Özel Hayat Hastanesi

2011-2014 Özel Karataş Hastanesi

2014-2016 Özel Hayat Hastanesi

2016- Özel Gözde Hastanesi

Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar:

Türk Tabibler Birliği Odası

Katıldığı Kurslar ve Aldığı Belgeler:

 1. Kepan Temel Eğitim Kursu. 13 Ocak 2001 / İzmir

 2. Neonatal Resusitasyon Kursu 22-24/05/2007

Katıldığı Kongre, Sempozyum ve Konferanslar:

 1. Yoğun Bakım Derneği Sempozyumu, “Travmada Yoğun Bakım”. 10 Nisan 1999 / İzmir

 2. Dokuz Eylül Anestezi Günleri Postoperatif Ağrı ve Hasta Kontrollü Analjezi Sempozyumu ve Eğitim Programı. 29 Nisan 2000 / İzmir

 3. 36. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 10. Yoğun Bakım Kongresi, 10. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi. 26-30 Ekim 2002/ Antalya

 4. Rejyonal Anestezi Derneği ve Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği 3. Ortak Toplantısı. 13-15 Ocak 2005 / İzmir

 5. Geriatri 2005 “Yaşlıda ağrıya multidisipliner yaklaşım” Sempozyumu. 2-5 Mart 2005

 6. 39. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi . 23-27 Kasım 2005/ Antalya

Yayınlanmış Bildiriler

 1. Olguner Ç.G., D. Türkkal, A. Günerli, Tuncalı B. , U. Koca. ApneTesti SırasındaGelişen Pnömotoraks. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. 26-30 Ekim 2002 (YB17)

 2. L. İyilikçi, B. B. Kuvaki, B.Erdalkıran Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. 26-30 Ekim 2002(PE-16)

 3. B. E. Tuncalı, B. Tuncalı, B. K. Balkan, Ö. Çınar, A. Doğan, Z. Elar. Yan pozisyonda gerçekleştirilen genel anestezi sonrasında gelişen radiyal sinir hasarı olgusu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. 1-5 Aralık 2004

 4. Özdemir E, Gürsoy Y, Korkmaz H, Taşçı C, Gürel D, Akan P, Aytekin E, Tuncalı B, Kaya GÇ. Tavşanlarda ekstremite iskemi-reperfüzyon modelinde propofol ve midazolamın olası akciğer hasarına etkilerinin karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. 1-5 Aralık 2004 Antalya (p 353).

 1. B. Tuncalı, B. E. Tuncalı, Ö. Mavioğlu, Z. Elar. Yüksek riskli geriatrik olguların alt ekstremite cerrahisinde kombine siyatik ve femoral 3-in-1 blok uygulamalarımız. Geriatri 2005 “Yaşlıda ağrıya multidisipliner yaklaşım” Sempozyumu. 2-5 Mart 2005

 2. B. Tuncalı, B. E. Tuncalı, Ö. Mavioğlu, H. Hepaguslar, Z. Elar. Geriatrik olgularda ayak cerrahisinde ayak bileği bloğu uygulamalarımız. Geriatri 2005 “Yaşlıda ağrıya multidisipliner yaklaşım” Sempozyumu. 2-5 Mart 2005

 3. B.E. Tuncalı, B. Tuncalı, E. Köftecioğlu, Z. Elar. Osteogenesis imperfektalı olgularda anestezik yaklaşım. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. 1-5 Aralık 2005

 4. B. Tuncalı, B. E. Tuncalı, Y. Erkin, Ö. Mavioğlu, Z. Elar. Kardiyak yüksek riskli olguda dizaltı amputasyonu için kombine popliteal siyatik ve diz seviyesinde safen sinir bloğu uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. 1-5 Aralık 2005.

Ulusal Yayınlar

 1. İyilikçi L, Erbayraktar S, Tuncalı B.E, Boyacı F, Koroğlu L. Karotis arterendarterektomisi ve anestezi yöntemi: 2 olgu sunumu. DEU Tıp Fakültesi Dergisi. 2003; 17: 233-238.

Uluslar Arası Yayınlar

 1. Tuncali B, Karci A, Bacakoglu AK, Tuncali BE, Ekin A. Controlled hypotension and minimal inflation pressure: a new approach for pneumatic tourniquet application in upper limb surgery. Anesth Analg. 2003; 97:1529-32.

 2. Tuncali B, Karci A, Tuncali BE, Mavioglu O, Olguner CG, Ayhan S, Elar Z. Dilution of rocuronium to 0.5 mg/mL with 0.9% NaCl eliminates the pain during intravenous injection in awake patients. Anesth Analg. 2004; 99: 740-3.

 3. Tuncali BE, Kuvaki B, Tuncali B, Capar E. A comparison of the efficacy of heparinized and nonheparinized solutions for maintenance of perioperative radial arterial catheter patency and subsequent occlusion. Anesth Analg. 2005; 100: 1117-21.

 4. Tuncali BE, Tuncali B, Kuvaki B, Cinar O, Dogan A, Elar Z. Radial nerve injury after general anaesthesia in the lateral decubitus position. Anaesthesia. 2005; 60: 602-4.

 5. Tuncali B, Karci A, Tuncali BE, Mavioglu O, Ozkan M, Bacakoglu AK, Baydur H, Ekin A, Elar Z. A new estimation method for arterial occlusion pressure in optimizing pneumatic tourniquet inflation pressure. Anesth Analg 2006 ; 102: 1752-7.

 6. Kuvaki B1, Küçükgüçlü SIyilikçi LTuncali BE, Cinar O. he Soft Seal disposable laryngeal mask airway in adults: comparison of two insertion techniques without intra-oral manipulation

Randevu talebim için aranmak istiyorum