Hızlı Arama

Arama yapmak için anahtar kelime giriniz

Gözde Haberler

Some content in menu

Hızlı Arama

Arama yapmak için anahtar kelime giriniz
Doktorlar

Op. Dr. Ersin Konyalıoğlu


Op. Dr. Ersin Konyalıoğlu

Üroloji Uzmanı
  İlgili Haberler   İlgili Videolar

ÜROLOJİ UZMANI

Mesleki İlgi Alanları

 • Prostat Hastalıkları
 • Ameliyatsız Prostat Tedavisi (TUMT)
 • Böbrek Hastalıkları
 • Lazer ile Böbrek Taşı Tedavisi
 • Mesane Hastalıkları
 • Testis Hastalıkları
 • Penis Hastalıkları
 • İdrar Yolları Taş Hastalığı
 • Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Ameliyatsız Sertleşme Tedavisi (RENOVA)
 • Kısırlık
 • Kısırlık istemi (vazektomi)
 • Kadın Ürolojisi
 • Çocuk Ürolojisi
 • İdrar Kaçırma
 • Ameliyatsız İdrar Kaçırma Tedavisi 
 • İdrar Yolu Enfeksiyonları

Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi: 12.03.1979

Doğum Yeri: Denizli

Medeni Hali: Evli

Eğitim

1990-1997 Denizli Anadolu Lisesi

1997-2003, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

2005-2007, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi

2007-2012, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Üroloji Kliniği Uzmanlık Eğitimi

Uzmanlık Tezi

Radikal prostatektomi yapılan hastalarda, TRUS biopsideki parametrelere dayalı öngörülen prostat kanser volumü ve prostatektomi materyalindeki kanser volümü arasındaki korelasyon. International Brazilian Journal of Urology, vol 41(3): 442-448, May-June 2015)

Dr. Ersin Konyalıoğlu İzmir. 2012

Çalıştığı Hastaneler

2015- 2016 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

2017- 2012 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2012-2015, 75.Yıl Muğla Milas Devlet Hastanesi

2015- halen Özel İzmir GÖZDE Hastanesi

Aldığı Sertifikalar

Avrupa Üroloji Eğitim Programı (EUREP), Katılım Sertifikası

Avrupa Üroloji Eğitim Programı (EUREP), Laparoskopik Ürolojik Cerrahi Sertifikası

Türkiye Endoüroloji Derneği, domuzlarda  Laparoskopik Ürolojik Cerrahi Eğitimi Katılım Sertifikası

Yayınlar

1. Ersin Konyalıoğlu, Hüseyin Tarhan, Özgür Çakmak, Emel Ebru Pala, Ferruh Zorlu; Transrectal ultrasonography guided biopsy-based prostate cancer volume estimations in predicting clinically significiant prostate cancer. International Brazilian Journal of Urology, vol 41(3): 442-448, May-June 2015

2. Hüseyin Tarhan, Özgür Çakmak, E.Ünal, İlker Akerken, Sıtkı Ün, Gökhan Ekin, Ersin Konyalıoğlu, Selçuk İşoğlu, Ferruh Zorlu. The effect of video-based education on patient anxiety in men undergoing transrectal prostate biopsy. Canadian Urological Association Journal, Nov-Dec 2014, 8(11-12)

3. . Zeki Tuncel Tekgül, Rauf Taner Divrik, Murat Turan, Ersin Konyalıoğlu, Esen Şimşek, Mustafa Gönüllü; Impact of obturator nevre block on the short-term reccurence of superficial bladder tumors on the lateral wall. Urology Journal Jan-Feb 2014, vol 11, 1

4. Tarhan, H., Cakmak, O., Unal, E., Akarken, I., Un, S., Ekin, R. G., ... & Zorlu, F. (2014). The effect of video-based education on patient anxiety in men undergoing transrectal prostate biopsy. (Eylül 2013)

5. Ersin Konyalıoğlu, Bülent İpek. İkinci basamak sağlık birimi hastanesinde, 611 böbrek ve üreter taşı tanılı olguda vücut dışı şok dalga litotripsi sonuçlarımız. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, Ocak 2015 vol 24, 1

6. Ersin Konyalıoğlu, Bülent İpek. Üreter taşlarının tedavisinde üreteroskopi ve vücut dışı şok dalgaları ile taş kırma sonuçlarımız. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, Ocak 2015 vol 24,

7. Özgür Çakmak, Hüseyin Tarhan, Gökhan Koç, Ersin Konyalıoğlu, Rauf Taner Divrik, Ferruh Zorlu. Prostat kireçlenmesi: Prostat kanseri için risk faktörü mü? İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, Ocak 2012, vol 22, 1

8. Zeki Tuncel Tekgül, Rauf Taner Divrik, Murat Turan, Esen Şimşek, Ersin Konyalıoğlu, Mustafa Gönüllü. Mesane yan duvar tümörlerinin transüretral rezeksiyonunda obturator sinir bloğunun komplikasyonlar üzerine etkisi. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, Ekim 2011, vol 21, 3

9. Ümit Yıldırım, Hüseyin Tarhan, Ersin Konyalıoğlu, Oğuz Mertoğlu, Ferruh Zorlu. Seyrek görülen bir olgu: Kendiliğinden perirenal idrar sızması. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, Ocak 2010, vol 20, 1

10. Zeki Tuncel Tekgül, Rauf Taner Divrik, Murat Turan, Esen Şimşek, Ersin Konyalıoğlu, Mustafa Gönüllü. Mesane Tümörlerinde Obturator blok45.Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi, Antalya (Ekim 2011)

11. Ali Şahin, Yavuz Balaban, Ersin Konyalıoğlu, Osman Koca, Rauf Taner Divrik, Ferruh Zorlu; Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, İlk Tanı Anında Prostat Kanseri Hastaların Özellikleri, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya (Kasım 2008)

12. Volkan Bulut, Ali Şahin, Ersin Konyalıoğlu, Muammer Altok, Osman Koca, Rauf Taner Divrik, Ferruh Zorlu, Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, TRUS eşliğinde Alınan On Kor ve Üstü Prostat Biyopsisinin Kanser Yakalama ve Komplikasyon Oranları, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya (Kasım 2008)

 

Mesleki Üyelikler

Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Ürolojik Cerrahi Derneği (ÜCD)

Türk Üroloji Derneği (TÜD)

Türk Endoüroloji Derneği

Türk Üroonokoloji Derneği

Türk Androloji Derneği

İzmir Tabipler Odası

 

Katıldığı Kongereler

1. Androlojide Güncelleme Sempozyumu ve Avrasya Androloji Zirvesi (Haziran 2008)

2. Yirminci Ulusal Üroloji Kongresi (Kasım 2008)

3. Ürolojide Güncel Yaklaşımlar 2, Androloji (Şubat 2009)

4. Ege Üroloji Derneği Bilimsel Toplantısı (Mart 2009)

5. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi (Mart 2010)

6. Ege Üroloji Derneği Bilimsel Toplantısı (Nisan 2010)

7. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Toplantısı, Barselona- İspanya (Nisan 2010)

8. Kontinans Derneği Toplantısı (Ekim 2010)

9. Üroloji Okulu Cerrahi Görsel Eğitim Toplantısı (Mart 2011)

10.  Avrupa Üroloji Eğitim Programı (EUREP), Prag- Çek Cumhuriyeti (Eylül 2011)

11. Avrupa Üroloji Eğitim Programı (EUREP), Laparoskopik Üroloji Eğitimi.

Prag- Çek Cumhuriyeti (Eylül 2011)

12. Onuncu Üronkoloji Kongresi (Ekim 2011)

13. Endoüroloji Kongresi (Nisan 2012)

14. EAU Leading Lights of Urology Meeting, Lizbon- Portekiz (Haziran 2013)

15. Onbirinci Üroonkoloji Kongresi (Kasım 2013)

16. Endoüroloji Derneği, Domuzlarda Laparoskopik Ürolojik Cerrahi Kursu (Mart 2014)

17. Rusya Uroonkoloji Kongresi, Moskova - Rusya (Ekim 2015)

18. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Toplantısı, Münih – Almanya (Mart 2016)

19. Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya (Ekim 2016)

Tedavi Alanları

Penil Şok Dalga Tedavisi (Penil LSWT – Renova)

Transuretral Microwave Thermotherapy (TUMT) 

Prostat Hastalıkları 

 • Prostat sağlık taraması (50 yaş üstü her erkeğe yılda 1 kez önerilmektedir)

 • Uroflowmetri (işeme testi)

 • Transuretral Microwave Thermotherapy (TUMT), (anestezi uygulanmadan yapılabilen tek prostat operasyonu)

 • İyi huylu prostat büyümesi (BPH); medikal tedavisi, açık ya da kapalı sistem plasmakinetik ile prostat ameliyatı

 • Prostatit

 • TRUS Prostat biopsi

 • Prostat kanseri

 • Radikal Prostatektomi

Böbrek Hastalıkları

 • Böbrek taşı

 • Böbrek kanseri

 • Böbrek yaralanması, travma

 • Enfeksiyon (pyelonefrit)

 • Ürolojik problemlere bağlı üre yüksekliği (postrenal üremi)

Mesane Hastalıkları

 • Mesane kanseri

 • Mesane taşı

 • Norölojik bozukluklara bağlı mesane hastalıkları

 • Enfeksiyon (sistit)

 • Aşırı aktif mesane

Testis Hastalıkları

 • Testis kanseri

 • Testis iltihabı (Orşit, Epididimorşit)

Penis Hastalıkları

 • Peniste sert plak (peyronie, penil kurvatur)

 • Penis kırılması (penil fraktür)

Taş Hastalıkları

 • Endoskopik Cerrahi (URS, PCNL)

 • Laparoskopik cerrahi

 • Açık Cerrahi

 • Taş kırma (ESWL)

 • Medikal Tedavi

 • Taş analizi

Erkek cinsel işlev bozukluğu

 • Sertleşme kaybı (Erektil Disfonksiyon)

 • Erken boşalma (Prematur Ejekulasyon)

 • Cinsel arzu, istek (libido) kaybı

 • Penil Doppler Usg

 • Penil Şok Dalga Tedavisi (Penil LSWT – RENOVA)

 • Penil Protez İmplantasyonu (fleksibl ya da pompalı sistem)

Erkek  İnfertilitesi (Kısırlık)

 • Hormon bakısı

 • Spermiogram

 • Varikosel

 • Erkek İnfertilitesi cerrahi ve medikal tedavisi

Erkek  İnfertilitesi (Kısırlık) istemi

 • Vazektomi

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

 • Şüpheli ilişki sonrası genel tarama

 • Bel soğukluğu, penisten akıntı (üretrit)

 • Siğil (kondilom, genital verru, HPV) tanısı medikal tedavisi ve elektrokoterizasyon

Kadın Ürolojisi

 • İdrar kaçırma medikal ve cerrahi (TOT, mini sling) tedavisi

Çocuk Ürolojisi

 • Yenidoğan bebeklik ve çocukluk dönemi genital gelişim muayenesi

 • SÜNNET

 • Revizyon sünnet (geçmişte kötü teknikle yapılmış olan bir sünneti düzeltme operasyonu)

 • İnmemiş testis.

 • İdrar kaçırma

 • Yatak ıslatma


 

Randevu talebim için aranmak istiyorum