0232 458 20 20

Bel ve Boyun Ağrılarında “Ameliyatsız Yöntem”

Toplumda en sık görülen şikayetlerden olan bel, boyun ağrıları bazı kişilerde kronik bir durum haline gelebiliyor.

Biz Sizi Arayalım

Telefon Numaranızı Bırakın,
Randevu Talebiniz İçin Biz Sizi Arayalım.

 

BEL AĞRISI TEDAVİSİ

“Diske bağlı bel ağrılarında tedavi yöntemi olarak öncelikle ilaç, dinlenme, egzersiz gibi yöntemler hastaya sunuluyor. Şikayetlerin devam etmesi durumunda cerahi tedavi öneriliyor.”

“IDET Tedavisi ile Kronikleşmiş Bel Ağrılarınızdan Ameliyatsız Kurtulabilirsiniz.”

Faset eklemler omurganın hareketliliğini ve esnekliğini sağlayan eklemlerdir. Bu eklemler yaşlanmaya, travmaya, yoğun fiziksel aktivite gerektiren mesleklere ya da geçirilen bazı cerrahi girişimlere bağlı olarak normal yapısını kaybedebilir. Faset eklemlerin yapısında meydana gelen bu bozulmalar ile kronik bel ağrıları ortaya çıkabilmektedir.

Yıpranmış disk eklemleri bel bölgesinde ise bel ağrısına yol açarlar. Idet tedavisi, bu eklemlerin içerisine özel iğnelerle (cildi kesmeden) elektrotlar yerleştirilmesi ve daha sonra bu elektrotların yaklaşık 90 derecelik ısıya kadar yavaşça ısıtılması, böylece disk eklemi içerisinde belirli bir bölgenin yakılması, eklemin bir kısmının eritilmesi prensibine dayanır.

Bir yandan ağrıya sebep veren mekanizmalar üzerinde etki etmiş olur, bir yandan da eklemin çevresindeki halkanın üzerinde gelişen çatlakların tamiri ve çatlaklardan dışarı doğru fıtıklaşmaya meyleden eklem parçasının kontrolü amaçlanır.

“IDET ile iyileşme açık cerrahi bel ameliyatlarına kıyasla çok daha hızlı ve sorunsuz olmaktadır.”

 

BOYUN AĞRISI TEDAVİSİ

“Radyofrekans yöntemi tıp teknolojisinin boyun ağrıları için geliştirdiği ameliyatsız tedavi yöntemlerinden bir tanesidir”.

Radyofrekans yöntemiyle ameliyatsız boyun ağrısı tedavisi, radyofrekans enerjisi üreten bir özel alet yardımıyla, özel iğne ve elektrotlar ile hastalıklı disk ekleminin içine ulaşılarak, eklemin bir parçasının yakılması ve eklem içerisindeki basıncın düşürülmesi prensibine dayanır. Disk eklemi hacminde az miktardaki azalma dahi eklem içindeki basıncı önemli derecede azaltarak ağrının da azalmasına neden olmaktadır. İşlem esnasında radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanımı aletlerin tam yerini gösterme açısından gereklidir.

Radyofrekans tedavisine uygun hastalarda başarı şansı yüksektir.

Lokal anestezi altında yapılan bu işlemde, fluoroskopi adını verdiğimiz özel bir röntgen aleti ile işlemi sürekli olarak kontrol ederek hastanın boyun kısmından oldukça ince bir iğne ile radyofrekans enerjisini üreten aletin yarattığı enerjiyi eklem içine dek ulaştıracak olan özel bir elektrod yerleştirilir. Bu işlem ağrılı değildir. Bu elektrodun ucundaki birkaç milimetrelik alanda iki kutup vardır, böylelikle yaratılan enerji birkaç milimetrelik alanda güvenli olarak kalır, çevreye yayılmaz, kontrol edilebilir bir güçtür.

Radyofrekans tedavi yöntemi, diğer enerji kaynakları gibi kontrolsüz bir enerji üretmedikleri için dokuda ısı ile ilgili olmaması gereken bir hasar ya da yanık gelişmez.

“Radyofrekans yöntemi ile tedavi gerçekleştiren ekipler, yayınladıkları bilimsel makalelerinde %75 ile 80 arasında başarılı sonuçlardan söz etmektedirler”.

Tedavideki amaç boyun ağrılarının azalması ve yaşam kalitesinin artmasıdır.

 

IDET ile iyileşme açık cerrahi fıtık ameliyatlarına kıyasla çok daha hızlı ve sorunsuz olmaktadır.

SIK SORULAN SORULAR
Bel ağrısı olan kişilerde, güç kaybı yoksa ve patlamamış fıtık durumu var ise rahatlıkla uygulanır ve etkili sonuçlar alınır.
Ameliyathane koşullarında, lokal anestezi ile yaklaşık 15 dakika süren bir işlemdir.
IDET, komplikasyonlara çok ender rastlanan güvenli bir tedavi yöntemidir.