Tıbbi Birimler

KARDİYOLOJİ

Bölüm Hakkında

Damar sertliğine bağlı kalp ve damar hastalıkları dünyada 1 numaralı ölüm sebebidir. Kardiyoloji bölümümüz kalp ve damar hastalıklarının tetkik ve tedavisi ile ilgilenmektedir.

Kalbin elektriksel aktivitesini kaydedip kağıda döken Elektrokardiyografi ile birçok ritim bozukluğu ve kalp krizi tespit edilmektedir.

Ekokardiyografi kalbin duvarları ve kapaklarını ses dalgaları ile ultrasonografik olarak gösteren, kalbin yapısı ve çalışması ile ilgili bilgi veren çok önemli bir tetkiktir. Hastanemizde Romatizmal Kapak Hastalıkları, Kalp Yetmezliği gibi birçok kalp hastalığı bu tetkik ile kolayca tespit edilebilmektedir.

Kalbi besleyen koroner damarlardaki önemli bir darlığın tespiti için bir provokasyon testi olan efor testi hastalıkların tanısında kullandığımız bir diğer uygulamadır.  Bu testte amaç kalbin oksijen ihtiyacını arttırarak eşzamanlı elektrokardiyografi kaydı ile iskeminin yani kalbin yetersiz beslenmesinin tespitidir. Ortopedik veya solunumsal sıkıntılar nedeniyle efor yapamayan hastalarda kalbin sintigrafik incelemesi olan Myokard Perfüzyon Sintigrafisi kullanılmaktadır. Bu testte iskemi bir ilaç yardımı ile tetiklenerek damardan verilen radyoaktif boya maddesi ile kalbin çekimi yapılmaktadır.

Ritim bozukluğu çoğunlukla gün içinde kısa süreli olduğundan tespit edilmesi oldukça zor bir hastalıktır. Hastalar bölümümüze başvurduğunda ritim bozukluğu genelde geçmiş olmaktadır. Bu gibi durumlarda hastalara 24 saatlik Holter EKG cihazı ile monitörizasyon uygulanarak ritim bozukluğunun tespiti yapılmaktadır.

Halk sağlığı için ciddi bir tehdit olan tansiyon yüksekliğinin doğru ve zamanında tespiti ve bazı durumlarda gereksiz ilaç tedavisinden kaçınılması için 24 saatlik Kan Basıncı Holter Monitorizasyonu uygulanmaktadır. Bu şekilde hipertansiyon tedavisi birkaç ölçümden ziyade birçok ölçüme dayandırılmakta ve gereksiz ilaç tedavisinden kaçınılarak uygun ilaç seçimi mümkün olmaktadır.

 • Kardiyoloji kliniğinde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar

 • Ritm bozuklukları tedavisi

 • Romatizmal kalp hastalıkları

 • Kalp yetmezliği

 • Koroner kalp hastalıkları

 • Kalp kapak hastalıkları

 • Perikardiyel hastalıklar

 • Aort damar hastalıkları

 • Hipertansiyon

 • Kolesterol yüksekliği

 • Kardiyoloji kliniğinde kullanılan teşhis yöntemleri

 • Elektrokardiyografi

 • Transtorasik Ekokardiyografi

 • Efor Testi (Egzersiz Stres Test)

 • EKG Holteri

 • Tansiyon Holteri
Bölüm Detayları Doktorlarımız İlgili Haberler

Randevu talebim için aranmak istiyorum