Hızlı Arama

Arama yapmak için anahtar kelime giriniz

Gözde Haberler

Some content in menu

Hızlı Arama

Arama yapmak için anahtar kelime giriniz

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ/ KORUNMASI

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ/ KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ/ KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME

(‘’Gözde Grubu Hastaneleri’’) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin, mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi yalnızca aşağıda belirtilen çerçevede ve Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

Kişisel verileriniz Gözde Grubu Hastaneleri tarafından; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, sağlık kurumlarımıza yaptığınız başvurulara yaptığınız kayıtlar, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, SGK sistemi üzerinden online, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, sağlık kurumlarımıza sevk suretiyle gelişiniz durumunda diğer sağlık kurumlarının kayıtları üzerinden, gönderdiğiniz mailler(e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, yazılı, ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. 

Bu doğrultuda, tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Gözde Grubu Hastaneleri tarafından aşağıda ifade edilenler dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ölçüde işlenebilmektedir:

 • Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta ve/veya hasta protokol numaranız, ibraz ettiğiniz T.C. Kimlik kartınız ya da ehliyet fotokopiniz ve sizi tanımlayabilecek sair kimlik verileriniz,
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, ve sair iletişim verileriniz,
 • Müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığıyla tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde ettiğimiz kişisel verileriniz,
 • Hizmetlerimiz değerlendirmek maksadı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız, hastalarımızın doldurmuş olduğu anketler, teşekkür ve şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları ve sair bildirimleriniz,
 • Hastanelerimizi ziyaretiniz esnasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntünüz ve ses kaydınız,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartının sadece slipte çıkan bilgileri, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Sağlık Bilgileriniz: Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi esnasında ve bunların bir sonucu olarak elde edilen sağlığınıza ve cinsel hayatınıza ilişkin her türlü sağlık bilgileriniz ve verileriniz,
 • Otopark ve vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka bilginiz,
 • Web sitemiz ve mobil uygulamalarımızın kullanımı esnasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz, konum verileriniz ve sitelerimize gönderdiğiniz veya girdiğiniz tüm sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz,
 • Gözde Grubu Hastanelerine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta özgeçmiş dahil sair kişisel verileriniz ile Gözde Grubu Hastaneleri çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz,

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetlerine ilişkin mevzuat kapsamında ve 6698 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca; veri sorumlusu olarak Gözde Grubu tarafından, siz değerli hastalarımızın yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz ancak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi,
 • Hastane Yönetimi tarafından hastanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetimi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hata Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirebilme,
 • Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonellerimiz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri başta olmak üzere, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kullandığınız sağlık hizmetlerini analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kullanılan sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Hastane Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve sağlık hizmetlerimiz dahilinde her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,
 • Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

Ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyeti arttırılması, buna ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Söz konusu ‘’Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz’’ Gözde Hastaneleri ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir. Verilerin işlenmesi esnasında, kişisel haklarınızın ihlaline izin verilmeyecektir.

İlgili mevzuat gereğince kişisel bilgileriniz sisteme kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, işlenecek, aktarılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda yalnızca Resmi Kurumların talebi halinde (Mahkemeler, Başsavcılıklar, Bakanlıklar vb. kurumlarla) paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezler,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Adli makamlar,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ve benzeri üçüncü kişiler,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları, ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi resmi merciler,
 • Yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Hastanemizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki Gözde Grubu, Ultra Emar Sağlık Merkezi LTD. ŞTİ., DSC İnşaat Mim. Müh. Dan. Yön. Turizm Kiralama Reklamcılık Paz. Gıda San. Ve Tic. AŞ. ,
 • İşvereniniz ile,
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (detaylı bilgi için hastanemizde yazılı başvuru yolu ile bilgi edinebilirsiniz) ile paylaşılacaktır.

Yukarıda sözü geçenler dışında başkaca kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Gözde Grubu Hastaneleri’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Gözde Hastaneleri akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri;

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 6. Maddesi 3. Fıkrasında da belirtildiği üzere: ‘’Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.’’

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3. Kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

VERİ GÜVENLİĞİ ve BAŞVURU HAKKI

Gözde Grubu Hastaneleri olarak, kişisel verilerinizin teknik ve idari bütün imkanlar dahilinde titizlikle korunmasına ve güvenliğine en üst düzeyde önem vermekteyiz. Bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm güvenlik denetimlerini tam uygunlukla korumakta olduğumuzu, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde, kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilincinde hareket ettiğimizi, söz konusu güvenlik tedbirlerinin, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak her türlü riski dikkate alıp bertaraf etmek suretiyle uygulandığını, bu hususta gerekli tüm hassasiyetin en itinalı şekilde gösterilmekte olduğunu belirtmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) BAŞVURU FORMU’ nu indirmek için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

GÖZDE GRUBU HASTANELERİ

 
Randevu talebim için aranmak istiyorum