Hızlı Arama

Arama yapmak için anahtar kelime giriniz

Gözde Haberler

Some content in menu

Hızlı Arama

Arama yapmak için anahtar kelime giriniz
Doktorlar

Op. Dr. Mehmet Kemiksiz


Op. Dr. Mehmet Kemiksiz

Genel Cerrahi Uzmanı

Doğum Yeri: Salihli

Doğum Tarihi: 19.01.1976

Eğitim: Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi , 2000

Mesleki Deneyimleri

Giresun Piraziz  Merkez S.O , 2000-2004

S.B İzmir Tepecik Eğit. Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kl,2004-2009

S.B Elbistan Devlet Hastanesi 2010-2011

Özel Üç Eylül Tıp Merkezi 2011- 2017

İzmir Özel Gözde Hastanesi 2017                                    

Mesleki Üyelikler

Türk Tabibler Birliği - İzmir Tabib Odası

Türk Cerrahi Derneği

Kolon Rektum Cerrahi Derneği

Endoskopik Ve Laparoskopik Cerrahi Derneği

Türk Kızılay Derneği

Mesleki Kongreler

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2006

II. Ulusal Fıtık Kongresi, 2007

Ege Cerrahi Derneği aylık Toplantıları, 2008

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008

Ege Cerrahi Derneği Aylık Toplantıları, 2009

XII.Ulusal Kolorektal Cerrahi Kongresi, 2009

 X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2009

Adana Kolon Rektum Cerrahi Günleri, 2011

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2012

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016

Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2017

Kolon Rektum Cerrahi Sonbahar Sempozyumu

Multınations Cerrahi Günleri

Mesleki Kurs / Eğitimler

Temel USG kursu  -Acil ve Travmatoloji Derneği-2012

Selim Anorektal Hastalıklar Kursu-2012 Ve 2015

Laparoskopik Cerrahi Kursu 2012

Vasküler Cerrahi Kursu 2013

Venöz Hastalıklar Endovasküler Tedavi Kursu 2014

Cerrahide Zor Yara Yönetimi 2015

Tirod Kanseri Güncel Toplantıları 2014

Endoskopi laparoskopi Kursu

Onkoplastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Kursu

Endoskopi-Kolonosjopi Kursu

 

Mesleki Yayınlar     

1. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006

2. Ulusal Fıtık Kongresi 2007

3. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008

            -M.Obesite Cerrahisinde Gastrik-Bypass Sözlü Bildiri,

            -Sağ kolon Tümörü ve Soliter Böbrek Metastazı:Olgu Sunumu

            -Splenik Hidatidozun Laparoskopik Tedavisi

4. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi 2009

            Kolon Tümörü ve Kalp Metastazı:Olgu sunumu

            Genç yaş, Kolorektal Kanserli Hastalarda Kötü Prognoz Kriteri midir?

5. Ege Cerrahi Kongresi 2009

           - Papiller Kanser olgularımız

            -Kadavradan Böbrek Nakli Deneyimimiz

           - Erkek Meme Kanseri Deneyimimiz

           - Preop kemoradyoterapi alan ve almayan rektum kanserli hastalarda anastomoz

             kaçaklarının ve evrelerin değerlendirilmesi

           - MEN tanılı Aile

                  - Nadir Bir Akut Kolon Obstrüksiyon Nedeni:Ogilvie Sendromu

                  - Rektumda Yabancı Cisim:Olgu Sunumu

6. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

           - Erkek Meme Kanseri Deneyimimiz

           -Granülamatöz Mastit.Olgu Sunumu

           -Metastatik Meme Kanserli Hastalar ve Sonuçlarımız

           

        

Randevu talebim için aranmak istiyorum