Tıbbi Birimler

ÜROLOJİ

Bölüm Hakkında

Üroloji, idrar yollarının ve erkeklerde üreme organlarının yapısı, hastalıkları ve tedavileriyle uğraşan bilimdir. Bevliye olarak da isimlendirilir.

Üroloji bilimi; üriner sistem taşları (böbrek, mesane, üreter, üretra), üriner sistem enfeksiyonları, kadın ve erkek cinsel sağlığı, erkeklerde kısırlık tanı ve tedavisi, kadınlarda idrar kaçırma ve çocuklarda üriner sistemde oluşan sorunlarla ilgilenir. Kan, idrar ve meni tahlilleri, işeme testleri, ilaçlı-ilaçsız röntgen filmleri, USG, tomografi gibi tanısal görüntüleme ve endoskopik incelemelerden faydalanır.

Tedavi alanları

 • Prostat tedavisinde plasma kinetik enerjili tur yöntemi

 • Prostat biyopsi

 • Böbrek taşı tedavisinde peruktan nefrolitotripsi ameliyatı

 • Açık - Kapalı Tüm Prostat Operasyonları

 • Açık– Kapalı Tüm Taş Hastalıkları Operasyonları

 • Ürolojik Kanser Operasyonları

 • Sünnet

 • Erkek Cinsel Sağlığı Tedavi ve Operasyonları

 • Kadın Ürolojisi ve İdrar Kaçırma Operasyonları

 • Çocuk Ürolojisi Hastalıkları Tedavi ve Operasyonları

 • Nöroürolojik Hastalıkların Tedavisi

 • İnfertilite Operasyonları
Bölüm Detayları Doktorlarımız İlgili Videolar İlgili Haberler İlgili Hastalıklar

Randevu talebim için aranmak istiyorum